001 003 004 011 128 310 503 955 chwaliszowice chwaliszowice_2_wid geopark_woda_902016 glaz_krabata_2016 krzywy_las_olszyna pomnik_2_bronowice_2016 pomnik_2_trzebiel_700lat szubienica_092016
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości z regionu     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
BIP
Empatia
epuap
500Plus
Dane Gminy
Aktualności (strona główna)
Kontakt
Mapa Gminy
Położenie geograficzne
Historia Trzebiela
Strategia Rozwoju Gminy
Rewitalizacja
Komunikacja
Studium
Bezpieczeństwo publiczne
Ochrona zdrowia
Kultura i sport
Projekty unijne
Imprezy Gminne
Ważne telefony
Nasi partnerzy
Oferty inwestycyjne
Druki do pobrania
Galeria
Sejm
Urząd zamówień publicznych
Lubuskie Warte Zachodu
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
Zrzeszenie Prezydnetów Burmistrzó i Wójtów Województwa Lubuskiego
Ziemia Lubuska
Geopark
Rzecznik Praw Obywatelskich
lotnisko-lubuskie
Agencja Nieruchomości Rolnych
LGD Grupa Łużycka
ŁLGR
szkółki piłkarskie nivea

jesteś już naszym
- 0324616 -
gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Aktualności (strona główna)

 
2017-03-23

Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości.

 


Na podstawie art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 39 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 ze zm.) i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Wójt Gminy Trzebiel ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Trzebiel.


Położenie nieruchomości: Trzebiel, gm. Trzebiel.

Numer księgi wieczystej: ZG1R/00050639/1, nieruchomość wolna od obciążeń i zobowiązań.

Opis nieruchomości:

Niezbudowana działka gruntu nr 256/3 o pow. 0,1587 ha, położona przy ul. Tuplickiej w strefie zabudowy mieszkaniowej. Kształt działki nieregularny, teren równy, częściowo zakrzewiony.

Informacja o terminie przeprowadzenia poprzednich przetargów:

W dniach 10.06.2016 r. i 04.11.2016 r. odbyły się przetargi na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, które zakończyły się wynikiem negatywnym.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Od dnia 1 stycznia 2004 r. dla obszaru działki nr 256/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Trzebiel, gm. Trzebiel nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Nieruchomość nie jest położona na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na podstawie art. 8 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777) i nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji o której mowa w rozdziale 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1777). Dla ww. nieruchomości nie były ustalane warunki zabudowy.

Cena wywoławcza nieruchomości: 28.200,00 zł (wadium – 2.820,00 zł). Cena zwolniona z podatku VAT.

Przetarg zostanie przeprowadzony w dniu 28.04.2017 r. w sali nr 20 budynku Urzędu Gminy w Trzebielu przy ul. Żarskiej 41 o godzinie 9:30.

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej.
 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne lub prawne, które wpłacą wadium w gotówce w kasie Urzędu Gminy najpóźniej do godziny 14:00 dnia 24.04.2017 r. lub przelewem na konto nr 05 9672 0008 0000 0387 2000 0004 w Banku Spółdzielczym w Trzebielu najpóźniej w dniu 24.04.2017 r.
 3. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu: dowodu wniesienia wadium, osoby fizyczne – dowodu tożsamości, osoby prawne i jednostki nie posiadające osobowości prawnej – kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem aktualnego odpisu z KRS lub innego właściwego rejestru oraz upoważnienia udzielonego przez organ przedstawicielski, pełnomocnicy – pełnomocnictwa upoważniającego na przystąpienie do przetargu na oznaczoną nieruchomość, a w przypadku osób prawnych pełnomocnictwo do występowania w imieniu spółki.
 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygra przetarg zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone bezpośrednio po zakończeniu przetargu.
 5. Cena sprzedaży nieruchomości nie podlega rozłożeniu na raty. Należność za nabycie wpłaca się w całości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej.
 6. Koszty notarialne związane z zawarciem umowy przenoszącej własność ponosi nabywca.
 7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że nie może ono wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 8. Komisja przetargowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
 9. W razie uchylenia się ustalonego nabywcy od zawarcia umowy notarialnej Gmina Trzebiel może od niej odstąpić, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Cudzoziemcy są zobowiązani dodatkowo uzyskać zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych, na nabycie w/w nieruchomości pod rygorem utraty wadium w przypadku wygrania przetargu, a nie uzyskania wspomnianego zezwolenia.
 10. Ogłoszenie o przetargu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy Trzebiel (www.trzebiel.pl), w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Trzebiel (www.bip.trzebiel.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Trzebiel i na tablicy ogłoszeń miejscowości Trzebiel.

 

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Trzebiel (pokój nr 13)

bądź pod numerem telefonu 68 375-67-54.

 

                                                                                           Wójt Gminy Trzebiel

                                                                                            (-) Marek Iwlew

 

 

Trzebiel  23.03.2017 r.

Damian Stoliński

Gmina Trzebiel, Żarska 41, 68-212 Trzebiel, pow. Żarski, woj. lubuskie
tel.: 68 375 68 22 68 375 65 52, fax: 68 375 67 51, email: gmina@trzebiel.pl, http://www.trzebiel.pl
NIP: 928-207-80-63, Regon: 970770669
powrót
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
wtorek, 22 sierpnia 2017
234 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      
imieniny
Cezarego, Marii, Zygfryda
Turystyczna mapa Gminy Trzebiel
Mapa dojazdu
Przewodnik po gminie Trzebiel
Przygoda z Nysą
Ankieta - badanie satysfakcji
OKiB
gospodarka dopadami
zwierzęta do adopcji
Turystyka
OSP
parafie
Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świetlice Opiekuńczo - Wychowawcze
Zespoły śpiewacze
Orlik
Organizacje pozarządowe
Partnerstwo Razem Dla Rozwoju
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij