001 003 004 011 128 310 503 955 chwaliszowice chwaliszowice_2_wid geopark_woda_902016 glaz_krabata_2016 krzywy_las_olszyna pomnik_2_bronowice_2016 pomnik_2_trzebiel_700lat szubienica_092016
Wiadomości z Polski     |     Wiadomości z regionu     |     Pogoda     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Kursy walut     |     Giełda     |     Lotto     |     
BIP
Empatia
epuap
Dane Gminy
Aktualności (strona główna)
Kontakt
Mapa Gminy
Położenie geograficzne
Historia Trzebiela
Strategia Rozwoju Gminy
Rewitalizacja
Komunikacja
Studium
Bezpieczeństwo publiczne
Ochrona zdrowia
Kultura i sport
Projekty unijne
Imprezy Gminne
Ważne telefony
Nasi partnerzy
Oferty inwestycyjne
Druki do pobrania
Galeria
Sejm
Urząd zamówień publicznych
Lubuskie Warte Zachodu
Urząd Marszałkowski
Urząd Wojewódzki
Zrzeszenie Prezydnetów Burmistrzó i Wójtów Województwa Lubuskiego
Ziemia Lubuska
Geopark
Rzecznik Praw Obywatelskich
lotnisko-lubuskie
Agencja Nieruchomości Rolnych
LGD Grupa Łużycka
ŁLGR
szkółki piłkarskie nivea

jesteś już naszym
- 0317690 -
gościem
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.

Park Mużakowski

 

Park Mużakowski to park krajobrazowy z 1. połowy XIX wieku, czołowy przykład europejskiej sztuki ogrodowej tego okresu, a zarazem jedyne w swoim rodzaju połączenie natury i sztuki ogrodniczej. Leży nad Nysą Łużycką, po obu stronach granicy Polski i Niemiec. Założył go - na obszarze o powierzchni ponad 700 ha - książę Hermann von Pückler-Muskau, arystokrata niemiecki, uznany literat, teoretyk i praktyk ogrodnictwa krajobrazowego. Książę był pomysłodawcą i autorem parku, przy którego realizacji pomagało mu liczne grono doradców: Karl Friedrich Schinkel - autor projektu przebudowy głównych budynków rezydencji i budowli parkowych, August Schirmer - malarz, John Adey Repton - architekt angielski oraz ogrodnik Jacob Rehder - kierownik prac parkowych.
Park imponuje mistrzowskim wykorzystaniem naturalnych walorów terenu. Położony jest w malowniczej dolinie Nysy Łużyckiej, na odcinku przełomu rzeki przez formacje geologiczne moreny czołowej, zwanej Łukiem Mużakowa. Dolina rozszerza się w tym miejscu do 1,5 km, a wznoszące się po obu stronach rzeki tarasy dochodzą do 60 m wysokości względnej. Pückler stworzył genialną i doskonale przemyślaną kompozycję, galerię obrazów utworzoną z naturalnych elementów - ukształtowania terenu, starych dębów, naturalnych jeziorek i cieków wodnych, w którą umiejętnie wpisał elementy architektoniczne. Dla podkreślenia malowniczości miejsca przekopano sztuczną odnogę rzeki, nazwaną Nysą Hermanna. Na krawędziach tarasów po obu stronach doliny wzniesiono budowle i urządzono powiązane kompozycyjnie miejsca widokowe. Budowle parkowe wtapiają się w krajobraz, tworząc naturalne scenerie. Rozległa kompozycja rozciąga się po horyzont, otoczona przez pola i łąki, które tworzą tło dla tego dzieła.
Nic więc dziwnego, że przedsięwzięcie przerosło twórcę, który w 1845 roku, po 30 latach mozolnych prac, zmuszony był z powodów finansowych sprzedać Muskau. Dzieło znalazło szczęśliwie swoich mecenasów i kontynuatorów - księcia Fryderyka Niderlandzkiego i rodzinę von Arnim. Po II wojnie światowej granica polsko-niemiecka podzieliła park na dwie części. Zachodnia (206 ha wraz z zamkiem) leży po stronie niemieckiej, na terenie miasta Bad Muskau. Część wschodnia (522 ha) - po stronie polskiej, w Łęknicy. Łączą je dwa mosty na Nysie Łużyckiej - Most Podwójny i Most Angielski. Obecnie stroną wschodnią Parku Mużakowskiego zarządza Narodowy Instytut Dziedzictwa, a stroną zachodnią Fundacja „Fürst-Pückler-Park-Bad Muskau"
Od końca lat 80. XX wieku park jest przedmiotem polsko-niemieckiego projektu rewaloryzacji. Jest to jedyny w Europie przykład ścisłej współpracy dwóch państw na rzecz ochrony i konserwacji krajobrazu kulturowego. Działania prowadzone w Parku Mużakowskim uzyskały aprobatę międzynarodową. W 2004 roku Park Mużakowski został uznany za  pomnik historii i wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
Więcej na temat działań rewaloryzacyjnych znaleźć można na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa w zakładce Ochrona i konserwacja zabytków: http://www.nid.pl/idm,146,aktualnosci.html
W październiku 2011 roku w Parku Mużakowskim został otwarty Most Angielski, odbudowany po zniszczeniach wojennych. Inwestycja została zrealizowana przez zarządcę niemieckiej części parku - saksońską fundację Stiftung „Fürst-Pückler-Park-Bad MUskau" i była współfinansowana ze środków Investitionsprogramms Nationale UNESCO-Welterbestätten. Całkowity koszt wyniósł ok 2,3 mln euro. Wkładem Narodowego Instytutu Dziedzictwa w otwarcie Mostu Angielskiego było odtworzenie kompozycji na tarasie Domu Angielskiego. Odtworzono historyczny układ przestrzenny wraz z widokiem w kierunku niemieckiej części parku, zrekonstruowano układ ścieżek, pawilon widokowy, wyeksponowano fundamenty niezachowanego budynku głównego.
Kolejną ważną inwestycją przeprowadzoną w 2011 roku w Parku Mużakowskim było przeprowadzenie remontu konserwatorskiego Mostu Arkadowego w ramach projektu pn. „Remont Mostu Arkadowego w Parku Mużakowskim w Łęknicy" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Wartość projektu to kwota ok. 2,5 mln zł.
W 2011 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyznał NID dofinansowanie w wysokości do 90% wartości projektów, które będą realizowane w latach 2012-2013 w Parku Mużakowskim w Łęknicy. Będą to następujące projekty:
1)    pielęgnacja starodrzewia,
2)    nasadzenia drzew soliterowych i podszytu,
3)    zakup sprzętu i materiałów ogrodniczych do pielęgnacji Parku i obsługi prac.
Wartość dotacji to ok. 1,5 ml zł.
Równolegle z pracami rewaloryzacyjnymi od wielu lat prowadzone są działania promocyjne i edukacyjne. Park jest gospodarzem międzynarodowych spotkań, konferencji oraz imprez i wydarzeń zarówno o znaczeniu lokalnym, jak i regionalnym. Do tradycji należy odbywające się od 1994 roku polsko-niemieckie Święto Parku,  które w ostatnich latach stało się imprezą plenerową przygotowywaną z dużym rozmachem, integrującą społeczności po obu stronach granicy. Składają się na nią liczne atrakcje, pokazy, przedstawienia oraz koncert z udziałem gwiazd sceny operowej. W czasie Święta Parku mają miejsce finały programów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, realizowanych przez Pracownię Terenową NID „Park Mużakowski" we współpracy z lokalnymi samorządami. Programy mają na celu wzmocnienie więzi  z  miejscem urodzenia, zamieszkania oraz dziedzictwem kulturowym regionu poprzez zdobywanie i pogłębianie wiedzy o jego historii, wartości krajobrazu i środowiska przyrodniczego. Kilkunastoletnią tradycję mają też Finały Powiatowej i Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży w Indywidualnych Biegach Przełajowych, tzw. Biegi Mużakowskie, w których corocznie biorą udział dzieci i młodzież z całego województwa lubuskiego.
Obecnie Park Mużakowski odwiedza rocznie ponad 300 tys. turystów z całego świata.
Park Mużakowski można zwiedzać pieszo, rowerem lub konno. Wędrując po malowniczo wijących się ścieżkach, napotykamy na swojej drodze punkty widokowe z kamiennymi ławkami, z których roztaczają się wspaniałe widoki. Park o każdej porze roku, a nawet porze dnia przybiera inną szatę i odkrywa przed nami swoje piękno. Niestety, wiele lat pracy trzeba jeszcze, aby odzyskał dawną świetność - zaniedbania w pielęgnacji i powojenne zniszczenia są wciąż widoczne.

Strona internetowa www.park-muzakowski.pl

Serwis turystyczny:

1.    Strona wschodnia (polska) Parku Mużakowskiego:
a)    usługi przewodnickie po terenie Parku Mużakowskiego i okolicach: http://lukmuzakowa.com.pl,
b)    przejażdżki bryczką: Pan Franciszek Mukoid - kontakt pod numerem telefonu
0048 503 479 349,
c)    wypożyczalnia sprzętu wodnego: http://www.kajaki-leknica.pl,
d)    gastronomia i noclegi:

  • w Łęknicy:
    http://www.leknica.pl/images/stories/dokumenty/foldery/FolderPlanMiastaLeknicaWww.pdf

    lub http://www.leknica.pl/index.php?option=com_content&view=article&catid=39&id=58&Itemid=69&lang=pl
  • w okolicach: http://www.powiatzary.pl/d_powiat/turysta/t_inf.htm
2.    Strona zachodnia (niemiecka) Parku Mużakowskiego - wszelkie niezbędne informacje znajdą Państwo na stronie http://www.muskauer-park.de/?cat=30


Kontakty:
Zarząd strony polskiej Parku Mużakowskiego:
Narodowy Instytut Dziedzictwa
Ul. Szwoleżerów 9
00-464 Warszawa

Pracownia Terenowa „Park Mużakowski" w Łęknicy
ul. Wybrzeżna 25
68-208 Łęknica
tel. 0048 68 3624182
tel. kom. 0048 600698787
e-mail: pracownia.leknica@nid.pl
www.nid.pl
www.zabytek.pl/park-muzakowski
www.park-muzakowski.pl


Zarząd strony niemieckiej Parku Mużakowskiego:
Fundacja „Park Księcia Pücklera Bad Muskau"
Centrum Turystyczne Parku Mużakowskiego
Nowy Zamek
02953 Bad Muskau
Tel. 0049 35771-63100
Faks 0049 35771-63109
e-mail: info@muskauer-park.de
www.muskauer-park.de

Zdjęcia i tekst pochodzi z archimum Narodowego Instytutu Dziedzictwa Pracowni Terenowej "Park Mużakowski" w Łęknicy.

 

Wojciech Kasprów

Park Mużakowski - galeria

 
Park Mużakowski - Bryczka
Bryczka
Park Mużakowski - Buk w parku
Buk w parku
Park Mużakowski - Dąb Hermana
Dąb Hermana
Park Mużakowski - Droga Bronowicka
Droga Bronowicka
Park Mużakowski - Festiwal Bańki Mydlanej na Święcie Parku
Festiwal Bańki Mydlanej na Święcie Parku
Park Mużakowski - Jezioro Dębowe
Jezioro Dębowe
Park Mużakowski - Kamień Pucklera
Kamień Pucklera
Park Mużakowski - Koncert muzyki operowej na Święcie Parku
Koncert muzyki operowej na Święcie Parku
Park Mużakowski - Łąka Trzcinowa
Łąka Trzcinowa
Park Mużakowski - Mostek Fuksjowy w Ogrodzie Niebieskim
Mostek Fuksjowy w Ogrodzie Niebieskim
Park Mużakowski - Most Książęcy
Most Książęcy
Park Mużakowski - Most Podwójny
Most Podwójny
Park Mużakowski - Nowy Zamek
Nowy Zamek
Park Mużakowski - Nysa Hermanna
Nysa Hermanna
Park Mużakowski - Ogród Pana
Ogród Pana
Park Mużakowski - Ogród Niebieski
Ogród Niebieski
Park Mużakowski - Oranżeria
Oranżeria
Park Mużakowski - Pawilon informacyjny
Pawilon informacyjny
Park Mużakowski - Spływy kajakowe
Spływy kajakowe
Park Mużakowski - Widok z Kamienia Pucklera
Widok z Kamienia Pucklera
Park Mużakowski - Widok z ławeczki
Widok z ławeczki
Park Mużakowski - Widok z Mauzoleum
Widok z Mauzoleum
Park Mużakowski - Widok z Mostu Podwójnego
Widok z Mostu Podwójnego
Park Mużakowski - Zdjęcie lotnicze parku 01
Zdjęcie lotnicze parku 01
Park Mużakowski - Zdjęcie lotnicze parku 02
Zdjęcie lotnicze parku 02
Gmina Trzebiel, Żarska 41, 68-212 Trzebiel, pow. Żarski, woj. lubuskie
tel.: 68 375 68 22 68 375 65 52, fax: 68 375 67 51, email: gmina@trzebiel.pl, http://www.trzebiel.pl
NIP: 928-207-80-63, Regon: 970770669
powrót
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
czwartek, 20 lipca 2017
201 dzień roku
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Fryderyka, Małgorzaty, Seweryny
Turystyczna mapa Gminy Trzebiel
Mapa dojazdu
Przewodnik po gminie Trzebiel
Przygoda z Nysą
Ankieta - badanie satysfakcji
OKiB
gospodarka dopadami
zwierzęta do adopcji
Turystyka
OSP
parafie
Oświata
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świetlice  Opiekuńczo - Wychowawcze
Zespoły śpiewacze
Orlik
Organizacje pozarządowe
Partnerstwo Razem Dla Rozwoju
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Trzebielu
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
projekt i hosting: INTERmedi@
zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij